پنجره ...

یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیدن

یک پنجره که مثل حلقهٔ چاهی

در انتهای خود به قلب زمین می‌رسد

و باز می‌شود بسوی و سعت این مهربانی مکرر آبی رنگ

یک پنجره که دست‌های کوچک تنهایی را

از بخشش شبانهٔ عطر ستاره‌های کریم

سرشار می‌کند.

(فروغ فرخزاد)

/ 0 نظر / 47 بازدید